جستجو   

 


تازه هاي نشر   

فنون شناخت درماني
مشاوره و روان درمانگري با رويكرد معنويت

بيشتر

 


نظر خواهي   
تا چه اندازه در پاسخگويي به انتظارات شما موفق بوده ايم ؟

 


پيام مشاور   


- گسترش و پيشبرد ارتقاي علم مشاوره و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط به علم مشاوره

- دادن آگاهي هاي دقيق و درست در مورد خدمات و فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره به افراد جامعه و مسئولين
 
- تبيين و تعيين ويژگي هاي راهنمايان و مشاوران
 
- برقراري ارتباط حرفه اي، تخصصي و علمي بين اشخاص، موسسات، مراكز و انجمن هايي كه به نحوي با خدمات راهنمايي و مشاوره در سطح ملي و بين المللي سروكار دارند

- تبيين و تعيين سياست ها و خط مشي هاي مربوط به برنامه ريزي و اجراي خدمات تخصصي راهنمايي و مشاوره در كشور

- تهيه و تدوين و پيشنهاد و تلاش براي به تصويب رساندن قوانيني كه مقوم مشاوره، مشاوران و حافظ مصالح كليه مراجعان و كساني باشد كه از خدمات مشاوره ا ي برخوردار مي شوند

- تلاش و اهتمام براي پيشبرد برنامه هاي صحيح پژوهشي، آموزشي و بازآموزي مشاوران.

 


اخبار   

بيشتر

 


تاريخ و زمان    
دوشنبه 13 آذر 1402  

 


عناوين   

 


پيوندها   

وزارت آموزش و پرورش

شبكه ي رشد

 سازمان بهزيستي كشور

 


بازديدها   
تعداد بازديد از سايت: 223114
تعداد بازديد اين بخش: 47393
در امروز: 10
اين بخش امروز: 4

بيشتر

 


خانه | بازگشت | Moshavere Guest (mguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.