جستجو
  بانك اطلاعاتي پرسش هاي متداول
1-    در مورد دانشگاه پيام نور و رشته هاي بدون كنكور پيام نور توضيح دهيد ؟
 گزينش دانشجو در دانشگاه پيام نور به دو شيوه است ، يكي از طريق آزمون سراسري ، كه شرايط آن در دفترچه راهنماي آزمون سراسري درج ميشود و ديگري از طريق دوره هاي فراگير و با شرط معدل ، در حال حاضر دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور در رشته هاي آمار، الهيات و معارف اسلامي جغرافياي انساني، حسابداري، روانشناسي عمومي، رياضي(محض و كاربردي)، زبان و ادبيات فارسي، زيست شناسي و زمين شناسي در در مقطع كارشناسي دانشجو مي پذيرد . دارندگان ديپلم متوسطه نظام قديم يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد كه طول دوره تحصيلات آنان مجموعا 12 سال باشد مي توانند در يكي از رشته هاي دانشگاه پيام نور (دوره هاي فراگير كارشناسي) ثبت نام كنند.
 دانشپذير بايد تعداد واحدهايي را كه دانشگاه فوق براي هر رشته معين نموده مطالعه كرده و در زمان تعيين شده در آزمون شركت كند ، ميانگين نمرات دانشپذير بايد حداقل 12 باشد و در هيچ درسي نمره كمتر 10 كسب نكند.
 
2-   آيا با مدارك دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي مي توانيم در دانشگاه جامع علميكاربردي يا دانشگاه هاي روزانه، آزاد و ... در مقطع كارشناسي ادامه تحصيل دهيم؟
 خير فقط مي توانيد در دانشگاه جامع علمي كاربردي و در يكي از رشته هاي مرتبط با رشته تحصيلي خود ادامه تحصيل دهيم.
 
3- دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي با آزمون ورودي كه دانشگاه جامع علمي كاربردي مي گيرد چه تفاوتي دارد و مدرك كدام يك از آنها معتبر است ؟
 دانشگاه جامع علمي– كاربردي به دو طريق دانشجو مي پذيرد يكي از طريق دفترچه راهنماي آزمون دانشگاه جامع علمي– كاربردي كه در مقطع كارداني – كارشناسي و كارداني به كارشناسي ناپيوسته صورت مي گيرد و دفترچه هاي آن معمولا آبان ماه مي آيد و امتحان آن دو ماه بعد برگزار مي شود.
 راه ديگر از طريق دوره هاي پودماني است . اين دوره هاي پودماني نوعي از آموزش منفصل و گام به گام است كه فقط در دانشگاه جامع علمي – كاربردي برگزار مي شود.
 واحدهاي درسي دوره هاي پودماني در بسته هاي آموزشي به نام پودمان جاي گرفته كه هر پودمان به كسب مهارت خاص منجر مي شود و با قرار گرفتن اين مهارتهاي خاص در كنار هم مدرك رسمي كارداني در رشته ي پودماني كه مورد تأييد وزارت علوم نيز مي باشد صادر مي شود.
 
4-   اگر ليسانس دانشگاه آزاد را بگيريم مي توانيم در ليسانس دانشگاه سراسري هم شركت كنيم ؟
 از رشته اي كه در دانشگاه آزاد مدرك كارشناسي دريافت نموده و مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد ، ديگر حق شركت در آزمون سراسري را نداريد.
 
5-   آيا قبول شدگان پيام نور كه در اين دانشگاه ثبت نام كرده اند مي توانند در آزمون سراسري شركت كنند؟
بله – فقط در صورت قبول شدن در دانشگاه سراسري و ثبت نام نكردن در آن محروميت از شركت ايجاد مي شود.
 
6-   دانشگاه جامع علمي كاربردي وابسته به كدام مؤسسه است و آيا مدرك آن معتبر مي باشد؟
اين دانشگاه وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است و مدرك فارغ التحصيلان اين دانشگاه نيز كاملا معتبر است.
 
7- دانش آموز رشته ي تجربي هستم آيا مي توانم در گروه انساني شركت كنم ؟
بله – هر داوطلب بدون توجه به نوع ديپلم خود مي توانند در هر يك از گروههاي آزمايشي شركت كند . ضمنا داوطلبان گروه هاي رياضي، تجربي و انساني علاوه بر گروه اصلي خود مي توانند داوطلب شركت در گروه آزمايشي هنر و زبان نيز باشند.
 
8- آيا مي توانم از رشته ي تجربي در دوره ي كارداني آموزشكده هاي فني و حرفه اي شركت كنم؟
خير – مگر اينكه ابتدا ديپلم فني حرفه اي يا كاردانش بگيريد.
9-   آيا مي توانيم براي رشته هاي پيام نور مجددا در كنكور شركت نموده و يكي ديگر از رشته هاي پيام نور را انتخاب كنيم ؟
بله – و پس از قبولي بايد از رشته ي اول انصراف دهيد و فرم انصراف را به دانشگاه بعدي ارائه دهيد.
 
10-فرق رشته هاي متمركز و نيمه متمركز چيست ؟
 رشته هايي كه پذيرش دانشجو درآنها نياز به مصاحبه، معاينه و آزمون عملي و علمي دارد، رشته هاي نيمه متمركز ناميده مي شود و رشته هايي كه پذيرش دانشجو در آن بدون طي مراحل فوق و فقط بر اساس نمرات آزمون سراسري صورت مي گيرد رشته هاي متمركز هستند.
 
11-نمره ي كل زير گروهها نشان دهنده ي چيست ؟
 مجموعه رشته هايي كه دروس امتحاني آن داراي ضرايب يكسان هستند در يك گروه قرار ميگيرند. نمره ي كل در زير گروه بيانگر وضعيت علمي داوطلب در اين مجموعه از رشته ها براي انتخاب رشته مي باشد.
 
12-فرق نمره ي كل و رتبه چيست ؟
 نمره ي كل داوطلب بر اساس نمره ي كل حاصل از نمره ي كل آزمون عمومي به علاوه سه برابر نمره ي كل آزمون اختصاصي ( با توجه به ضرايب ) تقسيم بر مجموع كل ضرايب محاسبه مي شود و رتبه ي داوطلب بر اساس نمره ي كل آزمون و سهميه ي ثبت نامي تعيين مي شود.
 
13-در كنكور 86 آيامعدل تأثير خواهد داشت ؟
 بله – طبق گفته ي سازمان سنجش 15% معدل نهايي ديپلم در نتايج تأثير گذار خواهد بود.
 
14-چند رشته از نيمه متمركزها مي توانيم انتخاب كنيم ؟
 در هر دانشگاهي مجاز به انتخاب رشته شده باشيد ( مثل پيام نور ، غير انتفاعي ، شبانه ، سراسري، تربيت معلم ) در هر كدام مي توانيد دو كد رشته مربوط به گروه آزمايشي انتخاب كنيد.
 
 
15-سهميه ي مناطق بر چه اساسي تعيين مي شود ؟
 سهميه مناطق براي داوطلبان نظام قديم بر اساس شهرستان محل تحصيل سه سال آخر دوره متوسطه يا هنرستان و براي فارغ التحصيلان و دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهي نظام جديد بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي دوره ي پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان يا هنرستان تعيين مي گردد.
 
16-دانشگاه امام حسين (ع) چگونه دانشگاهي است ؟
 گزينش برخي از رشته هاي تحصيلي دانشگاه امام حسين (ع) به صورت نيمه متمركز و برخي ديگر به صورت متمركز داراي شرايط خاص است. به عبارت ديگر اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كليه ي رشته هاي مختلف تحصيلي از بين متقاضيان اعلام و از آنان درخواست مي شود تا براي انجام مراحل مصاحبه ، معاينه و ... به مؤسسه ذيربط مراجعه نمايند . بديهي است پس از انجام مراحل فوق ، اسامي پذيرفته شدگان نهايي اين مؤسسه از بين داوطلباني كه نتيجه ي مراحل مورد نظر آنها از سوي دانشگاه امام حسين (ع) مورد تأييد قرار گرفته انجام و اعلام خواهد شد.
 
17-لطفا دانشگاه افسري امام علي (ع) را معرفي كنيد ؟
 هدف دانشگاه افسري امام علي (ع) تربيت افرادي است كه بتوانند در سخت ترين شرايط يعني جبهه جنگ حضور پيدا كرده و به بهترين نحو اداي وظيفه كنند . از همين رو دانشجويان اين دانشگاه بايد ويژگيها و شرايط خاصي داشته باشند و در دانشگاه افسري امام علي (ع) به دو بعد پرورش و آموزش توجه مي شود. يعني دانشجوي اين دانشگاه بايد علاوه بر اين در يكي از علوم مورد نظر متخصص شود و يك فدايي نيز مي شود چون بايد آمادگي حضور در كارزار را پيدا كرده و در ميدان جنگ عده اي را رهبري كند. دانشجويان اين دانشگاه شبانه روزي هستند و فقط يكماه در طول سال مرخصي دارند وكليه ي هزينه هاي خوراك و پوشاك و كمك آموزشي آنها برعهده ي نيروي ارتش جمهوري اسلامي ايران است و ماهانه كمك هزينه ي تحصيلي دريافت مي كنند.
 
18-مدرك كدام دانشگاه معتبر است ؟
 از لحاظ قانون استخدامي هيچ فرقي بين مدارك وجود ندارد.
 
 
19-آيا با مدارك كارشناسي پيام نور مي توان در كارشناسي ارشد سراسري شركت كرد ؟
بله
 
20-منابع آزمون زبان چه چيزهايي است ؟
 دروس عمومي به اضافه ي زبان تخصصي كه منبع مشخصي ندارد و كتاب Birding the Gap  از انتشارات سازمان سنجش تنها به عنوان يك راهنما مي باشد.
 كتاب هاي زبان دوره هاي راهنمايي و دبيرستان و نيز ساير كتبي كه در زمينه ي آموزش زبان انگليسي منتشر شده است مهم مي باشد.
 
21- منابع گروه آزمايشي هنر چه چيزهايي است ؟
 منابع مشخصي ندارد و فراتر از كتابهاي درسي است به همين دليل داوطلب بايد علاوه بر اطلاعات عمومي ، توانايي ، استعداد و قدرت خلاقيت لازم را در رشته هاي هنري مورد نظر خود داشته باشد تا بتواند در آن رشته موفق باشد.
 كتابهاي درسي گروه آزمايشي هنر را مي توانيد از فروشگاههاي انتشارات مدرسه تهيه نماييد. همچنين كتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ هاي تشريحي آزمون سراسري مركز انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور نيز مي تواند منبع مفيدي براي مطالعات شما باشد.
 
22- آدرس سايت سنجش چيست ؟
   www.sanjesh.org    
 
23- لطفا درباره ي دانشگاه امام صادق (ع) توضيح دهيد . چگونه دانشگاهي است .داراي چه شرايط و ويژگيهايي مي باشد و معمولا با چه رتبه يا نمره ترازي مي توان در اين دانشگاه قبول شد ؟
 دانشگاه امام صادق (ع) با هدف تحقق علمي پيوند حوزه و دانشگاه و تربيت دانشجويان متعهد و متخصص در علوم حوزوي و دانشگاهي در سال 1361 تأسيس گرديد.
 در اين دانشگاه ، صلاحيت هاي اخلاقي و اعتقادي ، مقدم بر صلاحيت هاي علمي محض است ، لذا ارزش هاي معنوي و ديني در كنار استعداد بالاي تحصيلي ، اصلي ترين شرط پذيرش در اين مركز علمي است.
 دانشگاه امام صادق (ع) به منظور فراهم نمودن فضاي مناسب انتخاب آگاهانه از پذيرفته شدگان همه ساله يك اردوي پيش دانشگاهي برگزار مي كند تا دانشجويان ضمن گفت و گو با مسئولان و استادان دانشگاه از نزديك با شرايط و نحوه ي تحصيل در اين دانشگاه آشنا شوند . تأكيد بر فراگيري زبان هاي انگليسي و عربي از جمله برنامه هاي اين دانشگاه است. گفتني است كه در رشته معارف اسلامي و حقوق ، دروس به زبان انگليسي و فرانسه تدريس مي شود.
 همچنين مركز تحقيقات دانشگاه در زمينه هاي گوناگون علوم انساني فعاليت هاي قابل توجهي دارد و زمينه هاي مساعدي را براي فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه فراهم آورده است. به نظر بسياري از صاحب نظران ، ايجاد رشته هاي تركيبي همچون معارف اسلامي و حقوق و يا معارف اسلامي و مديريت به اعتبار و كارآيي بالا در زمينه علوم انساني افزوده است. در اين زمينه ، دانشگاه با استفاده از استادان برجسته كشور به طور تمام وقت و پاره وقت ، به غناي هر چه بيشتر آموزش مي افزايد.
 اين دانشگاه هر ساله در مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكترا دانشجو مي پذيرد. پذيرش دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع) به صورت نيمه متمركز ( از بين خواهران و برادران ) است .علاقه مندان به شركت در گزينش دانشگاه امام صادق (ع) ضمن ثبت نام در آزمون سراسري و تكميل و ارسال فرم مربوطه در دفترچه راهنماي آزمون سراسري ( دفترچه ي شماره 1 ) در صورت قبولي ، بايد در مراحل ديگر آزمون (نظير مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و يا علمي) شركت كنند تا در صورت پذيرش ، اجازه ي ورود به دانشگاه امام صادق (ع) را داشته باشند.
 
24- دانشگاه الزهراء (س) تهران چگونه دانشگاهي است ؟
 در سال 1343 طرح تأسيس نخستين مؤسسه آموزش عالي ويژه دختران با عنوان "مدرسه عالي دختران ايران " به تصويب رسيد. در سال 1354 مدرسه عالي دختران به دانشگاه تبديل شد. اين دانشگاه كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي با عنوان دانشگاه الزهراء (س) فعاليت مي كند ، داراي دانشكده هايي مانند : دانشكده الهيات و ادبيات ، تربيت بدني ، علوم اجتماعي و اقتصادي ،علوم پايه، علوم تربيتي و روانشناسي ، هنر و فني و مهندسي مي باشد.
 اين دانشگاه داراي امكانات آموزشي و پژوهشي قابل توجهي مانند كتابخانه مركزي و پژوهشكده زنان است. پژوهشكده زنان به عنوان يك مركز پژوهشي دانشگاهي ويژه ي زنان و به منظور سازماندهي تحقيقات پيرامون مسائل زنان و ارائه راهبردهاي اجرائي در خصوص مسائل و مشكلات زنان آغاز به كار نموده است. همچنين دانشگاه الزهراء (س) داراي خوابگاه هايي براي استقرار دانشجويان شهرستاني و مهد كودك براي نگهداري از فرزندان كاركنان و دانشجويان متأهل اين دانشگاه مي باشد.
25- لطفا درباره ي تفاوت بين دانشگاه دولتي، پيام نور،شبانه و مدرك آنها توضيح دهيد؟
 دوره هاي روزانه ي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، نوبت دوم (شبانه) حضوري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و دانشگاه پيام نور زير نظر وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشد و مدرك آنها معتبر است . منتها مدرك فارغ التحصيلان با توجه به تحصيل در هر دانشگاه با آرم و نشان همان دانشگاه مشخص مي شود . ساعات تشكيل كلاسها در دوره هاي شبانه و پيام نور نيز متفاوت با ساير دانشگاهاست. كلاس هاي دوره هاي شبانه معمولا بعد از ظهرها و كلاس هاي دانشگاه پيام نور معمولا روزهاي آخر هفته است. در دوره هاي شبانه ، نيمه حضوري ، مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و دانشگاه پيام نور از دانشجو شهريه دريافت مي شود. دانشگاه پيام نور به دو طريق دانشجو مي پذيرد : از طريق آزمون سراسري و يا بدون كنكور كه به صورت جذب دانش پذير است. در اين صورت داوطلبان داراي شرايط، بعد از ثبت نام موظف به گذراندن واحدهايي از سوي دانشگاه تعيين شده و مرتبط با رشته انتخابي شان هست، مي باشند كه در صورت قبولي و داشتن شرايط به عنوان دانشجو پذيرفته مي شوند.
 
26- آيا دانشگاه علوم انتظامي، از داوطلبان خانم هم دانشجو مي پذيرد ؟
 بله – جنس پذيرش در هر يك از رشته هاي مختلف دانشگاه علوم پايه ، علوم انتظامي دردفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (دفترچه ي شماره ي 2) اعلام مي شود.
 
27- لطفا در مورد اعتبار مدرك فارغ التحصيل دانشكده هاي دولتي، آزاد، پيام نور، علمي كاربردي و دانشگاه مجازي توضيح دهيد ؟
 مدرك فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي، پيام نور، علمي – كاربردي و دانشگاه مجازي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معتبر است. مدرك فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي نيز معتبر است، اما اين دانشگاه مستقل كار مي كند و تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيست. در نهايت مدرك فارغ التحصيل هر دانشگاه با نام و نشان دانشگاهي كه در آن تحصيل نموده اند، ارائه مي گردد.
 
28- آيا كساني كه مدرك كارداني خود را ازآموزشكده فني حرفه اي گرفته اند،مي توانند در دوره هاي كارداني به كارشناسي دانشگاه پيام نور (دوره هاي فراگير) ودانشگاه جامع علمي كاربردي ادامه تحصيل دهند ؟
 طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش دانشپذير دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور، دارندگان مدارك دوره هاي ضمن خدمت، فني و حرفه اي، كاردانش و دارندگان گواهينامه معادل كارداني و ساير موارد مشابه نمي توانند در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور به عنوان دانشپذير ثبت نام كنند .
 طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون دانشگاه جامع علمي – كاربردي دارندگان مدرك فوق ديپلم يا كارداني موردتأييدوزارت علوم،تحقيقات و فناوري ويا شوراي انقلاب فرهنگي مي توانند در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته دانشگاه جامع علمي-كاربردي ثبت نام كرده و شركت نمايند و بر حسب ضوابط نسبت به انتخاب رشته مبادرت كنند.
 
29- خانم ها چگونه مي توانند در دانشكده هاي نيروي انتظامي وارد شوند ؟
 رشته ي علوم پايه انتظامي ازجمله رشته هاي مشترك بين گروه هاي آزمايشي است و دانشكده علوم پايه انتظامي نيروي جمهوري اسلامي ايران در اين رشته دانشجو پذيرفته است.
 در آزمون سراسري 1383 در رشته ي كارشناسي علوم انتظامي (گرايش هاي انتظامي – اطلاعات، كشف جرايم – راهنمايي و رانندگي – خدمات پشتيباني و ارتباطات انتظامي) و در رشته كارداني علوم پايه انتظامي ، دانشجوي زن و مرد در اين دانشكده پذيرفته شده است .
 داوطلبان مي توانند با ثبت نام و شركت در آزمون سراسري ، در صورت قبولي و اعلام پذيرش دانشجوي زن در دانشكده علوم پايه ي انتظامي (به شرط داشتن شرايط) ، در اين دانشكده پذيرفته شوند.
 
  30- فرق دانشگاه جامع علمي كاربردي با دانشگاههاي ديگر در چيست ؟
 دانشگاه جامع علمي – كاربردي مانند ساير دانشگاههاي دوره هاي روزانه، شبانه، نيمه حضوري، پيام نور، مراكز تربيت معلم و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي ، زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و با اين تفاوت كه فارغ التحصيلان و ديپلمه هاي نظام جديد و فني حرفه اي و يا ديپلمه هاي نظام جديد كاردانش نمي توانند براي ادامه تحصيل در دانشگاه مذكور ثبت نام كنند . در حالي كه در دانشگاه جامع علمي – كاربردي محدوديتي براي ثبت نام و آزمون متناسب با رشته خود ندارند.
31- دانشگاه علوم پايه انتظامي را معرفي كنيدو در اين دانشگاه رشته هايي را كه تدريس مي شود توضيح دهيد .
 يكصد سال پيش ، سيستم نوين ايجاد نظم و امنيت داخلي ، يعني سازمان پليس در ايران بوجود آمد. بر اساس اين سيستم ، پليس ايران به دو قسمت مهم پليس شهري و ژاندارمري تقسيم گرديد. پس از انقلاب اسلامي ، كميته انقلاب اسلامي نيز به عنوان يكي از اركان مهم حفظ نظم و امنيت داخلي و دفاع از ارزشهاي انقلاب در داخل كشور ، به اين مجموعه افزوده شد. در سال 1370 با تصميم مجلس شوراي اسلامي اين سه نيرو در يكديگر ادغام شده و سيستم پليس واحد با عنوان نيروي انتظامي به وجود آمد.
 به دنبال ادغام شهرباني ، ژاندارمري ، كميته ي انقلاب اسلامي و پليس قضايي، دانشگاه پليس نيز به "دانشگاه علوم انتظامي" با سازمان و ساختاري جديد تغيير يافت. اين دانشگاه در مقطع كارشناسي داراي شاخه هاي انتظامي، كشف جرائم، اطلاعات، راهنمايي و رانندگي و خدمات و پشتيباني است .دانشجويان ترم چهار، شاخه و گرايش خود را انتخاب مي كنند. مقطع كارداني علوم انتظامي نيز داراي گرايش هاي راهنمايي و رانندگي و انتظامي است.
   درشاخه ي انتظامي، بخش انتظامي،بخش مأموريتي نيروي انتظامي درپاسگاه ها وكلانتري هاي موجود در سطح شهر و روستاهاست و دانشجوي علوم انتظامي دانش و مهارت لازم را براي فعاليت در اين بخش به دست مي آورد. در واقع اولين وظيفه ي اين دانشجويان انجام تمهيداتي براي جلوگيري از جرم خيزي است. براي مثال، براي پيشگيري از سرقت، كارشناس انتظامي بايد به مردم هشدارها و اطلاعات لازم را بدهد، هشدارهايي از اين قبيل كه در خانه را شب ها قفل كنند يا اينكه شب ها پنجره ها را باز نگذارند. در واقع وظيفه ي نيروي انتظامي اين است كه با فراهم كردن شرايط اجتماعي، به گونه اي سطح امنيت عمومي را بالا ببرد.
 بدون شك وظيفه ي نيروي انتظامي در هر جامعه اي پيشگيري از وقوع جرم است . اما هر چقدر كه بر روي مسأله پيشگيري كار شود، باز هم در جامعه جرم هايي اتفاق مي افتد و در اكثر موارد نيز مجرم مشخص نبوده و دستگير نمي شود. در اين ميان وظيفه ي مأمور نيروي انتظامي شاخه كشف جرائم، اين است كه جرم پنهان مانده را كشف و مجرم را دستگير كند.
 شاخه كشف جرائم داراي پنج گرايش ،آگاهي، تشخيص هويت، مبارزه با جرائم اقتصادي، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعي .(گفتني است دانشگاه علوم انتظامي هرساله در تمامي گرايش هاي فوق دانشجو نمي پذيرد و تنها با توجه به نياز به ضرورت نيروي انتظامي، گرايشهاي ياد شده ارائه مي شود).
 در شاخه اطلاعات، همان طور كه از عنوان اين شاخه پيداست ،واحد اطلاعات نيروي انتظامي به فعاليتهاي اطلاعاتي مي پردازد، يعني دراين واحد، اطلاعات تمام رفتارهاي اجتماعي كسب مي شود و آمار و ارقام لازم جمع آوري مي گردد. براي مثال، نيروي انتظامي براي آگاهي از برنامه و خط و ربط گروه هاي حمل قاچاق مواد مخدر نياز به كارهاي اطلاعاتي دارد.
 شاخه ي راهنمايي و رانندگي داراي سه گرايش ، خدمات فني راهوار ، عمليات انتظامي راهور و مهندسي ترافيك است.
 در گرايش خدمات فني راهور ، كارشناس تخصص لازم را براي شماره گذاري خودروها ، صدور كارت ماشين و برگزاري آزمون رانندگي از متقاضيان گواهي نامه رانندگي به دست مي آورد.
 در گرايش عملياتي انتظامي راهور ، دانشجويان اطلاعات لازم را به عنوان افسر پليس خيابانها و جاده ها به دست مي آورند.
 در گرايش مهندسي ترافيك، طراحي سيستم ترافيك شهري آموزش داده مي شود. كارشناس اين رشته در هنگام طراحي خيابان ها و جاده ها، مسئوليت تعيين تقاطع ها، ميدان ها، دور برگردان ها و خيابانها ي يك طرفه و دو طرفه را بر عهده دارد.
 در شاخه خدمات و پشتيباني ، كارشناسان در بخش اداري نيروي انتظامي فعاليت مي كنند. اين شاخه داراي دو گرايش ارتباطات انتظامي يا مخابرات و نرم افزار كامپيوتر است . براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به كتاب " آشنايي با رشته هاي دانشگاهي" كه از سوي مركز انتشارات سازمان سنجش منتشر شده است ، مراجعه كنيد.
 
31- براي قبولي در دانشگاه افسري امام علي (ع) چگونه بايد اقدام كرد؟
 داوطلباني كه مايلند اين دانشگاه را براي ادامه ي تحصيل انتخاب كنند، لازم است كه در روز برگزاري آزمون، آمادگي خود را با علامت زدن در محل تعيين شده در پاسخنامه اعلام نمايند و در صورت كسب رتبه ي علمي مناسب، در فرم انتخاب رشته، رشته هاي اين دانشگاه را تا قبل از انتخاب سي ام انتخاب كنند.
 شرايط و ضوابط عمومي براي ورود به اين دانشگاه به قرار زيرست :
·        تابعيت جمهوري اسلامي ايران
·        عدم سابقه تابعيت بيگانه و ايراني الاصل بودن
·        متدين بودن به دين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه
·        ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه اهداف آن
·        عدم اشتهار به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر
·        عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي
·        عدم سابقه عضويت و يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي
·        برخورداري از سلامت كامل رواني و جسمي طبق گواهي اداره ي بهداشت و درمان ارتش
·        داشتن حداقل قد وحداكثر سن(در صورت انجام خدمت وظيفه عمومي 24 سال) مورد نظر
 
 كليه ي دارندگان گواهي نامه دوره پيش دانشگاهي رشته ي رياضي و فيزيك مي توانند تمام رشته هاي اين دانشگاه را انتخاب كنند، ولي فارغ التحصيلان رشته ي علوم انساني فقط مجاز به انتخاب رشته ي كارشناسي تربيت مربي عقيدتي سياسي هستند.
 اسامي چند برابر ظرفيت داوطلباني كه بتوانند رتبه ي علمي لازم را در آزمون سراسري به دست آورند، از سوي سازمان سنجش به اين دانشگاه اعلام مي شود تا اين افراد براي مراحل بعدي گزينش كه شامل مصاحبه، معاينه ي پزشكي و تست ورزش مي باشد، فراخوانده شوند. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد با شماره تلفن هاي 66465670 و 88711538 با دانشگاه افسري امام علي (ع) تماس بگيريد.
 
32- تفاوت بين دوره ي نيمه حضوري و دوره ي شبانه دانشگاه سراسري را توضيح دهيد و همچنين ميزان حداكثر شهريه هر دوره در چه حدودي مي باشد ؟
 به طور خلاصه در دوره نوبت دوم (شبانه) به هيچ وجه، تأمين مسكن، خوابگاه و وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان تعلق نمي گيرد و مقررات آموزشي آن همانند دوره ي روزانه است ، مگر در مواردي كه در آئين نامه اجرايي ايجاد دوره ي نوبت دوم مستثني شده باشد. انتقال دانشجويان اين دوره به دوره هاي روزانه ممنوع مي باشد و از پذيرفته شدگان برابر مقررات مربوط شهريه دريافت مي شود. تعيين سقف واحدهاي درسي براي هر نيمسال تحصيلي با توجه به ساير ضوابط و مقررات در اختيار شوراي آموزشي مؤسسه آموزش عالي ذيربط خواهد بود.
 ساعات تشكيل كلاسهاي دوره ي شبانه براي رشته هاي گروه آموزشي پزشكي و ساير گروه هاي آموزشي با نظر مؤسسات ذيربط تعيين و اعلام مي شود. مقررات دوره هاي نوبت دوم (شبانه) گروههاي آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. انتقال و تغيير رشته دانشجويان دوره ي نوبت دوم، منحصرا براي دوره ي نوبت دوم امكان پذير خواهد بود.
 در دوره ي نيمه حضوري نيز به هيچ وجه تأمين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان تعلق نمي گيرد و مقررات آموزشي عالي همانند دوره هاي نيمه حضوري دانشگاه پيام نور مي باشد. از پذيرفته شدگان برابر مقررات مربوط شهريه دريافت مي شود و مدرك تحصيلي دانشجويان دوره نيمه حضوري باذكر جمله " آموزش اين دوره به طريق نيمه حضوري بوده است" اعطا مي شود. انتقالو تغيير رشته ي دانشجويان دوره هاي نيمه حضوري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منحصرا به دوره هاي نيمه حضوري و دانشگاه پيام نور امكان پذير خواهد بود.
 در دوره هاي شبانه و نيمه حضوري از دانشجو دو نوع شهريه ثابت و متغير دريافت مي شود. براي اطلاع بيشتر در اين زمينه مي توانيد با دانشگاههاي مربوطه تماس بگيريد.
 
33- كارداني يا كارشناسي يعني چه ؟
 مقاطع تحصيلي عبارتند از:
الف) كارداني (فوق ديپلم)
 ب) كارشناسي (ليسانس)
 ج) كارشناسي ارشد پيوسته (فوق ليسانس)
 د) دكتراي حرفه اي PH.D
 
34- منظور از پيوسته و نا پيوسته چيست ؟
 منظور از پيوسته در يك مقطع يا دوره ي تحصيلي آن است كه تا دادن آن مدرك آزموني يا كنكور ديگري در كار نخواهد بود . مثلا كارشناسي ارشد پيوسته به اين معناست كه پس از قبولي فرد دركنكور سراسري تاگرفتن كارشناسي ياگرفتن كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) اين رشته هايي كه لفظ پيوسته با آنها همراه است كنكور ديگري ندارند . مثلا معماري به صورت كارشناسي ارشد پيوسته است اين بدان معناست كه تا گرفتن فوق ليسانس مي توان بدون وقفه ادامه تحصيل داد و كنكوري براي ورود به كارشناسي ارشد، براي دانشجويان معماري(كارشناسي ارشد پيوسته معماري) وجود نخواهد داشت. اما در مورد كارداني در دانشگاه چيزي به نام كارداني پيوسته وجود ندارد، بلكه كارداني پيوسته براي دانشكده هاي فني و حرفه اي است .
 
35- با يك امتحان به نام كنكور سراسري احتمال پذيرش در چند دانشگاه وجود دارد ؟
1-    دانشگاه هاي دولتي
2-    دانشگاه هاي علوم پزشكي دولتي
3-    مراكز تربيت معلم (فوق ديپلم) - مراكز تربيت دبير (ليسانس)
4-    دانشگاههاي مربوط به وزارتخانه هاي مختلف مثل دانشگاه نفت
5-    دانشگاه پيام نور
6-     دانشگاههاي غيرانتفاعي و غير دولتي
7-    دانشگاه امام صادق (ع)
8-    دانشگاه هاي شبانه
9-    دوره هاي نيمه حضوري مؤسسات آموزش عالي
10-دانشگاه علوم نظامي و انتظامي كه وابسته به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و مي توان طبقه بندي ذيل را درباره ي آنها ارائه داد.
 
·        دانشگاه علوم نظامي امام علي (ع) وابسته به نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران
·        دانشگاه علوم دريايي نوشهر وابسته به نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
·        دانشگاه امام حسين (ع) وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
·        دانشگاه علوم انتظامي وابسته به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
·        دانشكده هاي صنعتي وابسته به سازمان صنايع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
·        دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد سرافراز تيمسار منصور ستاري وابسته به نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
 
*توضيحات بيشتر در مورد دانشگاه ها در دفترچه ثبت نام كنكور سراسري و دفترچه ي راهنماي انتخاب رشته موجود مي باشد.
 
36- رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز يعني چه ؟
 بعضي از رشته ها جزء رشته هاي نيمه متمركز هستند يعني رشته هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينه و آزمون عملي و يا علمي و يا احتمالا افراد ذخيره دارد.
 آن دسته از داوطلباني كه در آزمون عمومي و اختصاصي شركت كرده اند و بر اساس كارنامه آزمون خود مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي دوره ي روزانه، شبانه و نيمه حضوري مي باشند مي توانند حد اكثر 2 كد رشته از مجموع كد رشته هاي نيمه متمركز موجود در گروه آزمايشي خود را با توجه به شرايط و ضوابط رشته هاي مذكور، علاوه بر كد رشته هاي متمركز انتخاب نمايند.
 لازم به ذكر است آن دسته از داوطلبان كه علاوه بر گروه آزمايشي خود، متقاضي شركت در گروه هنر و يا زبان هاي خارجي نيز بوده اند و مجاز شده اند مي توانند در هر يك از اين گروهها هم دو كد رشته نيمه متمركز را انتخاب و در فرم انتخاب رشته درج نمايند.
* معرفي چند برابر ظرفيت رشته هاي نيمه متمركز به عنوان قبولي نهايي محسوب نمي گردد، ليكن داوطلباني كه مراحل مختلف مصاحبه، معاينه و آزمون عملي را با موفقيت طي نمايند و در رديف پذيرفته شدگان نهايي به عنوان قبولي اعلام شوند، پذيرفته شده رشته نيمه متمركز ميباشند، واين پذيرفته شدن به عنوان يك نوبت ازحد اكثر دو نوبت قبولي براي داوطلب محسوب مي گردد.
 
37- آيا اگر در مرحله ي اول رشته هاي نيمه متمركز پذيرفته شويم اما در مصاحبه و معاينه (مرحله پذيرش نهايي) شركت نكنيم باز هم با محروميت از شركت در كنكور مواجه خواهم شد ؟
 خير – كساني كه در مرحله ي اول پذيرفته مي شوند و انصراف مي دهند، محروميتي به آنان تعلق نمي گيرد ولي كساني كه در مصاحبه شركت مي كنند و پذيرفته مي شوند و در نهايت انصراف مي دهند، به آنها محروميت تعلق مي گيرد.
 
38- لطفا راهنمايي كنيد در فرم انتخاب رشته، رشته هاي نيمه متمركز را در كجا وارد كنيم ؟
 اگر شما رشته نيمه متمركز خود را قبل از انتخابهاي متمركز انجام دهيد اين شانس را مي توانيد داشته باشيد كه نمره ي هر دو رشته را آورده و در هر دو انتخاب پذيرفته شويد. ولي اگر نمره هر دو را بياوريد ولي اول انتخاب متمركز را انجام داده و بعد نيمه متمركز را بنويسيد فقط انتخاب متمركز را قبول مي شويد. بنابراين توصيه مي شود رشته هاي نيمه متمركز را در اولويت 1 و 2 قرار دهيد. اصولا كامپيوتر ابتدا امكان قبولي يا عدم قبولي شما را در اين رشته ها بررسي مي كند و بعد به سراغ رشته هاي متمركز مي رود، در غير اين صورت همان طور كه توضيح داده شد، شانس خود را براي قبولي همزمان در دو رشته كاهش مي دهيد.
 
39- نتايج پذيرش نهايي رشته هاي نيمه متمركز چه وقت اعلام مي شود ؟
 پذيرش در مرحله اول به معني پذيرش نهايي نيست و بعد از انجام مصاحبه، پذيرفته شدگان نهايي اعلام مي شود كه آن هم در دي ماه حداكثر تا بهمن ماه صورت مي گيرد.
40- در رشته ي مهندسي شيمي دانشگاه تهران پذيرفته شده ام و پس از ثبت نام در اين دانشگاه و تحصيل متوجه شدم كه در رشته ي تربيت بدني كه رشته اي نيمه متمركز است قبول شده ام تكليفم چيست ؟
 يا بايد از رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران انصراف داده و در رشته ي تربيت بدني ثبت نام كنيد يا يك سال از شركت در كنكور محروم شويد.
* به داوطلبان محترم اكيداتوصيه مي شود درصورت قبولي در رشته متمركز و علاقمندي به آن رشته يا اولي بودن اين رشته به رشته نيمه متمركز، ديگر در مصاحبه رشته هاي نيمه متمركز شركت نكنند، چون عدم حضور در مصاحبه براي آنها محروميتي را به همراه نخواهد داشت اما اگر در مصاحبه شركت كنند و پذيرفته شوند، حتما بايد از رشته ي متمركز انصراف و در نيمه متمركز ثبت نام كنند و گرنه با محروميت مواجه خواهند شد.
 
41- لطفا در مورد رشته هاي خاص نيمه متمركز توضيح دهيد ؟
 رشته هاي نيمه متمركز خودش به دو قسمت خاص و مشترك تقسيم مي شود. روز كنكور چند برگه به شما مي دهند كه در مورد رشته هاي خاص نوشته شده است و هركس در مربع مخصوص پايين پاسخنامه كنكور سراسري علامت بزند در صورت مجاز شدن حق انتخاب فرم انتخاب رشته را دارد و شامل رشته هايي است كه بعد از قبولي دانشجو بايد تعهد كاري دهد تا پس از اتمام دوره تحصيل، دوبرابر آن به ارگان مربوط خدمت كند. در دوران دانشجويي حقوق دريافت و بعد از تحصيل بلافاصله استخدام مي شوند و پسران از سربازي نيز معاف مي شوند.
 به علت نا آشنا بودن اكثر داو طلبان با اين رشته ها سطح رتبه هاي پذيرفته شدگان ممكن است خيلي هم خوب نباشد. مثلا در رشته پزشكي آخرين فرد قبول در روزانه شهركرد 1500 باشد اما در پزشكي ارتش رتبه به 3000 هم مي رسد.
 بعضي از رشته هاي خاص را بايد دراولويت 1 تا 10قرار دارد و بعضي هاي ديگر را اولويت 1 تا 30 كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته توضيح داده مي شود.
*نتايج پذيرفته شدگان جداگانه مي آيد.
 
 
 
 
بعضي از اين رشته هاي نيمه متمركز با شرايط خاص در رشته تجربي عبارتند از :
·        پزشكي – دندان پزشكي – داروسازي –پرستاري (دانشكده ارتش جمهوري اسلامي ايران)
·        پزشكي – مديريت خدمات بهداشتي – پرستاري (دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله)
·        مديريت و كميسر دريايي مربوط به (دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) )
·        مديريت دولتي و بازرگاني (دانشگاه شهيد ستاري)
·        مهندسي سيستم (دانشگاه افسري امام علي(ع) )
·        كارشناس كاربرد اطلاعات (دانشكده علوم و فنون فارابي)
·        اطلاعات نظامي – مديريت صنعتي (دانشگاه امام خميني دوره روزانه)
·        فقه و حقوق اسلامي-فلسفه و حكمت اسلامي (مدرسه عالي شهيد نوري)
·        اديان و مذاهب اسلامي–علوم قرآن ،علوم حديث ، تاريخ اسلامي،فقه وحقوق– فقه و حقوق شافعي - حنفي – فلسفه و عرفان اسلامي (دانشگاه مذاهب اسلامي)

  تاريخ و زمان
يكشنبه 7 خرداد 1402  
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 217497
تعداد بازديد اين بخش: 799
در امروز: 7
اين بخش امروز: 1

خانه | بازگشت | Moshavere Guest (mguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.